Alt Text

strategie & beleid

Door continue en steeds sneller veranderende omstandigheden is het belangrijker dan ooit om als organisatie in beweging te blijven. Om daarin goede keuzes te kunnen maken voor nu en in de toekomst is een sterk strategisch kader waaraan beleid en uitvoering getoetst kan worden onmisbaar. Makkelijk is dat echter niet. Alles kan soms even belangrijk lijken, de opgaven nauw verweven en de belangen tegenstrijdig. Gericht beleid en een gedragen strategie helpen om belangrijke en bepalende keuzes te maken. Hofmeier ondersteunt organisaties daarbij.