finance

fiscaliteit

De noodzaak De meeste corporaties verkeren momenteel in een betalende fiscale positie, terwijl zij de komende jaren voor een stevige en kostbare verduurzamingsopgave staan. Fiscaliteit heeft daardoor meer dan ooit tevoren een substantiële impact op de financiële positie van uw corporatie. Om uw belastingdruk zo laag mogelijk te houden heeft u verschillende mogelijkheden. Tax planning is er daar één van.

Terug naar PLANNING & CONTROL

De veranderingen op fiscaal gebied voor woningcorporaties zijn de laatste jaren omvangrijk geweest en hebben een aanmerkelijke impact gehad. Ook recentere fiscale ontwikkelingen zullen forse financiële gevolgen hebben, als daar niet op wordt geacteerd:

 • De earningsstrippingmaatregel (ATAD 1) is ingevoerd, waardoor de aftrek van rentekosten sterk beperkt kan worden.
 • De termijn voor voorwaartse verliesverrekening is beperkt van 9 tot 6 jaar.
 • De fiscus kijkt steeds kritischer naar het onderscheid tussen direct aftrekbare kosten van onderhoud en te activeren verbeteringskosten.
 • Gestegen WOZ-waarden die ertoe leiden dat eerdere afwaarderingen moeten worden teruggenomen en tevens zorgen voor een hogere grondslag van een groot aantal heffingen, waaronder de verhuurderheffing.

Leuker is het er dus niet op geworden en ook zeker niet makkelijker.

De voordelen van tax-planning:

Wat kunt u doen en welke mogelijkheden, binnen wet- en regelgeving, heeft u om de belastingdruk te verlagen en over een langere periode laag te houden? Daarover hebben we het bij tax planning.

Verantwoorde tax planning biedt u de volgende voordelen:

 • Tijdige onderkenning en beheersing van fiscale risico’s voorkomt onjuiste toepassing van fiscale regelgeving (en daarmee correcties en boetes door de Belastingdienst).
 • Door fiscale werkprocessen op te zetten, te optimaliseren en te integreren in de huidige werkprocessen kunnen efficiency-voordelen worden behaald. Het hebben van fiscale kennis binnen alle geledingen (strategie & beleid, wonen, vastgoed en bedrijfsvoering) van de organisatie voorkomt fiscale missers.
 • Door het vroegtijdig signaleren van fiscale besparingsmogelijkheden kunnen de nodige liquiditeiten beschikbaar worden gehouden voor uw investeringen.
 • Door te werken in de actualiteit, volledig en  bij te zijn in de fiscale dossiers, vergroot u de kans op succes in procedures met de belastingdienst.

Het prioriteren van fiscaliteit en het integreren van fiscale aspecten in de dagelijkse processen zorgt dus niet alleen voor betere besparingsmogelijkheden, maar ook voor een positie waarin u meer ‘in control’ bent in plaats van het achteraf te worden geconfronteerd met verantwoording van zaken.

Welke aanpak vergt Tax Planning?

Er is geen vastomlijnde aanpak. Tax-planning is maatwerk en afhankelijk van het type corporatie (doelgroep / grootte / regio etc.). Wel lichten we hier een tipje van de sluier op door het kort aanstippen van een aantal (niet-limitatieve) onderdelen.

Fiscaal statuut:

Tax planning kan niet los gezien worden van uw organisatiebeleid en moet daar juist onderdeel van uitmaken. Het begint met het formuleren en vastleggen van de gewenste fiscale strategie in bijvoorbeeld een fiscaal statuut. Onderwerpen die daarin toegelicht kunnen worden zijn onder andere:

 • De te volgen fiscale strategie.
 • De houding ten aanzien van fiscale issues.
 • De relatie met de belastingautoriteiten.
 • De in te nemen positie ten aanzien van fiscaliteit ten opzichte van derden.
 • Het gewenste fiscaal gedrag.
 • De wijze waarop fiscale beslissingen tot stand komen.
 • De wijze waarop de fiscale beslissingen worden uitgezet in de organisatie.

De fiscale strategie is niet alleen van belang voor de interne organisatie, maar ook voor de externe stakeholders, zoals de gemeenten, autoriteit wonen en uw huurders. Belangrijk voordeel is tevens dat u de Belastingdienst laat zien dat u streeft en toewerkt naar fiscaal transparant handelen. Dit komt de bereidheid tot het aangaan van eventueel convenant horizontaal toezicht alleen maar ten goede evenals de houding bij controles.

Tax Control Framework:

Om fiscaliteit daadwerkelijk onderdeel te maken van de financiële en operationele doelstellingen en processen kan een Tax Control Framework (TCF), een fiscaal risicobeheersings- en controlesysteem, worden opgezet en geïmplementeerd. Dit vereist gedegen fiscale expertise en inzicht in uw organisatieprocessen. In de planningsfase zal er samenspraak moeten plaatsvinden tussen bestuur, management, (staf)afdelingen IT, finance en met fiscaal specialisten. Kenmerkend voor een TCF is dat het een dynamisch proces is dat structureel moet worden gemonitord voor een optimale werking.

Fiscale scenariodoorrekening

Aan de hand van de fiscale strategie, de beschikbare data binnen de organisatie, de meerjaren prognoses en de huidige en toekomstige wetgeving kan gestuurd worden op fiscale optimalisatie. En het voorkomen van belangrijke fiscale risico’s. Hiervoor kunnen verschillende scenario’s worden doorgerekend, waarbij vragen spelen als: Hoe zijn eventuele compensabele verliezen optimaal te verrekenen? Hoe is de aftrekbaarheid van rente in verband met ATAD te optimaliseren? Uitstellen besluit tot sloop in verband met de timing voor afwaardering? Wat is de verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van de WOZ-waarden?

Fiscale bewustwording medewerkers

Het consulteren van externe fiscale adviseurs is en blijft altijd nuttig, maar het is in ieder geval noodzakelijk om, wil je fiscaal in control zijn en blijven, de fiscale kennis en het fiscale bewustzijn van uw medewerkers naar een hoger niveau te brengen. Het besef dat fiscaliteit een belangrijke impact heeft op uw bedrijfsvoering moet een groter bereik krijgen binnen uw corporatie, wil het tot een betere fiscale positie leiden. Dit kan door middel van interne of externe fiscale cursussen. Maar ook de aanwezigheid van een fiscaal expert op de werkvloer (learning on the job) kan drempel verlagend werken in raadpleging door de collega’s. Fiscale dossiers zijn daardoor eerder op orde, correct en vollediger vastgelegd. Dat komt ook de fiscale optimalisatie ten goede.

Onderneem actie

Toewerken naar verantwoorde tax planning klinkt wellicht als een complex proces, maar het levert u ook veel op, zowel financieel als op het gebied van risicobeheersing. En dat maakt het tot een proces waar u liever vandaag dan morgen mee begint.

Neem contact met ons op

of laat een bericht achter

Achternaam*
Voornaam*
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.