formatiescan

formatiescan

Als organisatie wil je niet alleen nu goed presteren, dat wil je ook in de toekomst blijven doen. Daarom heb je een visie, missie en strategisch beleid met daarbinnen je doelstellingen. Aangezien de maatschappij continue verandert, veranderen je strategische doelstellingen ook. Daarbij kan de vraag naar voren komen: ‘Kan ik met onze huidige personele bezetting de (nieuwe) doelstellingen van mijn organisatie eigenlijk wel behalen?’. Door het doen van een formatiescan is die vraag te beantwoorden! Het gaat om een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de personele bezetting. Hoe doen we dat?

Terug naar GOVERNANCE & COMPLIANCE

Aanpak en werkwijze

Het is belangrijk om eerst inzicht te hebben in de toekomstige opgave(n), wensen en strategische plannen van de organisatie. Na de bestudering van de hiervoor relevante stukken, kan onderzoek gedaan worden en een efficiënte formatie- en capaciteitsplanning op worden gemaakt, die in overeenstemming is met de ambities en opgaven.

Door middel van documentenanalyse en interviews creëren we inzicht in de bestaande en gewenste situatie.

We starten met het kennisnemen van de relevante documenten van de organisatie. Denk daarbij aan het vigerend koersplan/ondernemingsplan, het jaarverslag, toekomstverkenningen, etc. Verder wordt een beeld gevormd van de ideeën en opvattingen die er met betrekking tot de strategische koers leven binnen directie, bij de concerncontroller (de controller die de onafhankelijke control functie vervult) en de bestuurssecretaris. Dit wordt gedaan op basis van gesprekken (korte interviews). Waar nodig en/of gewenst kan deze groep worden uitgebreid met het MT en/of medewerkers op een sleutelpositie binnen de organisatie.

De bevindingen worden beknopt beschreven om als vertrekpunt en toetsingskader te dienen voor het uitvoeren voor de daadwerkelijke scan. In deze gesprekken bespreken we naast de visie op de toekomst met name de huidige werkzaamheden en tijdsbesteding. Wij houden de uitkomsten uit de interviews tegen het licht van eerder door ons uitgevoerde formatiescans.

Vanuit de informatie en de analyse adviseren we over de formatie

We confronteren het beeld van de toekomstige opgaven met de huidige organisatie. Ook benchmarken we de organisatie met vergelijkbare organisaties. Dat doen we op verschillende manieren.

Op basis van bovenstaande geven we inzicht in de formatieomvang die rechtdoet aan een efficiënte en klantgerichte organisatie, die klaar is voor de toekomstplannen van de betreffende organisatie. We kijken daarnaast ook of en waar er alternatieven voorhanden zijn, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerken met collega corporaties of (tijdelijke) inhuur en/of uitbesteden. Bij dit alles heeft tegelijkertijd de ontwikkeling van de medewerkers de speciale aandacht en dat wordt in de rapportage ook benoemd.

Elke scan is maatwerk.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met ons!

rechtmatigheid

Meer weten over de formatie scan?

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.