risicomanagement-onderwijs

risicomanagement onderwijs

Binnen onderwijsinstellingen is risicomanagement een belangrijk thema. Het is een kapstok waar veel deelthema’s samen komen. Door de professionaliseringsslag die men wil maken, binnen onderwijsinstellingen, is het steeds belangrijker om goed in beeld te hebben welke risico’s er zijn. Vervolgens is het van belang deze risico’s te waarderen en beheersmaatregelen te bepalen, waardoor de erkende risico’s geborgd zijn. Kortom, wat is het weerstandsvermogen dat men aan dient te houden?