Bovenmatig vermogen onderwijs

planning & control cyclus

Elke onderwijsorganisatie kent een jaarlijkse planning en control cyclus. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Control-Act). Vaak is de insteek ervan financieel, maar dat is niet per definitie zo. Zeker niet in het onderwijs, waar sturing op onderwijskwaliteit en – resultaten misschien wel een belangrijker rol spelen. Maar een gezonde financiële huishouding is een belangrijke randvoorwaarde waarop scherp gestuurd wordt, om zo het meest maximale resultaat uit de beschikbare middelen te halen.