in control statement

in control statement

Bij onderwijsinstellingen wordt het steeds belangrijker dat het bestuur aan kan geven dat men In Control is. De verwachting is zelfs dat binnen enkele jaren het In Control Statement opgenomen moet worden in het jaarverslag. Van belang is dan wel dat de organisatie ook daadwerkelijk In Control is. Hofmeier is specialist in het beoordelen van de interne organisatie en het geven van advies om tot een goed In Control Statement te komen.