communiceren

fiscaliteit in het onderwijs

Veelal wordt binnen onderwijs gedacht dat de fiscaliteit zich beperkt tot de af te dragen loonbelasting van het personeel in loondienst. Ten onrechte, want ook de omzetbelasting en soms zelfs de vennootschapsbelasting kunnen een rol spelen. 

Terug naar CAPITAL SELECTA

Vennootschapsbelasting

Nu zal de vennootschapsbelasting in het funderend onderwijs niet zo snel een rol spelen, aangezien de activiteiten van de meeste PO- en VO-besturen naar verwachting voor 90% of meer bestaan uit bekostigde onderwijs- en/of onderzoeksactiviteiten, die voor meer dan 70% worden bekostigd uit publieke middelen. Voor het MBO en HO kan in kader van samenwerking met private partijen zo zijn dat zij voor een deel van hun activiteiten wel met de VPB te maken krijgen. 

Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting zal voor het primaire proces, het geven van onderwijs, de onderwijsvrijstelling gelden, maar dat is voor lang niet alle activiteiten van een onderwijsinstelling het geval. Soms kan er bewust gekozen worden om als BTW-plichtige aangemerkt te worden en soms geldt de onderwijsvrijstelling niet op basis van de ontplooide activiteiten. Zaken met mogelijke BTW-consequenties kunnen zijn: vormen van samenwerking tussen onderwijsorganisaties, fiscale eenheid, sponsoring (in geld en natura), opgave van intracommunautaire leveringen, BTW-aspecten betreffende (school)gebouwen, uitlenen van (onderwijs)personeel, horizontaal toezicht, en met onderwijs samenhangende leveringen en diensten als: kantine-exploitatie, verkoop meubilair, fondsenwerving, eigen boekenfonds, verhuur GSM-masten, zonnepanelen, etc. 

 

Loonbelasting

Voor de loonbelasting spelen aandachtspunten als beoordeling bijzondere arbeidsrelaties, als vrijwilligers, overblijfouders, inhuurovereenkomsten in kader van wet DBA, toepassing werkkostenregeling (WKR) en optimale benutting vrije ruimte, juiste toepassing onkostenvergoedingen. 

 

Fiscale scan

Het kan geen kwaad om de organisatie, en zeker die van enige omvang, tegen de fiscale meetlat te houden, middels van een fiscale scan door een externe fiscale adviseur. Dat doen we niet alleen om eventuele belastingplicht vast te stellen, maar meer nog om vast te stellen of we op de juiste wijze met fiscale vraagstukken omgaan. Welke impact heeft dat op administratieve en beheersmatige processen.  Niet in de laatste plaats om vast te stellen waar we mogelijk de fiscale ruimte niet optimaal benutten.  Zo blijft de organisatie fiscaal in control. 

De specialisten van Hofmeier hebben jarenlange expertise in het onderwijs en kunnen u helpen om fiscaal in control te komen. 

Meer weten? Neem contact met ons op

Achternaam*
Voornaam*
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.