beleidsrijk-begroten-onderwijs

beleidsrijkbegroten

Momenteel worden de gelden op stichtingsniveau vooral gealloceerd aan de hand van parameters, zoals leerlingaantallen of cijfers van afgelopen jaren. Veel interessanter is om te begroten aan de hand van de zaken die men nodig heeft zonder hier euro’s aan te koppelen of terug in de tijd te kijken. Hofmeier kijkt met deze blik en helpt onderwijsinstellingen efficiënt processen te bouwen en doelgericht te werk te gaan.