rechtmatigheid

rechtmatigheid

Binnenkort is het College van B&W verantwoordelijk voor het afleggen van de rechtmatigheidsverklaring, die in de jaarstukken wordt opgenomen. De accountant legt alleen nog een controleverklaring af, waarin de getrouwheid van de rechtmatigheidsverklaring wordt getoetst. Hofmeier ontwikkelde samen met trainingspartner Segment een Rechtmatigheidsscan, waarmee gemeenten inzicht krijgen aan welke zaken gewerkt moet worden, om een rechtsmatigheidsverklaring af te kunnen geven. Doe de scan op rechtmatigheidsscan.nl

subthema’s