planning en control

planning & control cyclus

Een cyclus die niet alleen jaarlijks terugkomt, maar ook vaak discussie oplevert. Sluit de cyclus wel aan op onze informatiebehoeften, kost het niet veel teveel tijd, staan er wel de goede zaken in benoemd, kan het niet eenvoudiger, kunnen we niet steeds meer over de info online beschikken, voldoen we aan de BBV? Allemaal vragen die ons bezighouden. Hofmeier heeft ervaring in het beter stroomlijnen van de procesgang van planning en control. In een aantal gemeenten heeft zij het hele proces van raad t/m medewerker begeleidt om uiteindelijk te komen tot een informatievoorziening die volledig aansluit bij de behoeften van de verschillende gremia.