Business control

business control

Oog voor de andere rol van de overheid, inschatten wat dat betekent voor de totale bedrijfsvoering en denken vanuit totaalconcepten zijn de uitdagingen voor de toekomstige rol van de controller. Een breed traject waar Hofmeier een bijdrage kan leveren aan deze verandering. We spelen in op de dynamiek van de samenleving en leggen een verbinding tussen de ontwikkelingen en de gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar ook tussen de harde en zachte elementen. Wij hebben bijvoorbeeld een training om controllers hierbij te begeleiden.