Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Welke rol speelt project control bij het waarborgen van kwaliteit in projectuitvoering?

Project control speelt een essentiële rol bij het waarborgen van kwaliteit in projectuitvoering door het implementeren van systematische processen en controles. Het omvat het vaststellen van kwaliteitsnormen en -doelen, het monitoren van de prestaties ten opzichte van deze normen, en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig. Projectcontrollers zijn betrokken bij het opstellen en handhaven van kwaliteitsborgingsprocedures, het evalueren van naleving van specificaties en het beheren van risico’s die de kwaliteit kunnen beïnvloeden. Door continue evaluatie en rapportage draagt project control bij aan het identificeren van mogelijke knelpunten en het nemen van preventieve maatregelen, wat resulteert in een project dat voldoet aan de gestelde kwaliteitsstandaarden.