Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden van een project controller?

Een projectcontroller heeft verschillende belangrijke verantwoordelijkheden, waaronder het monitoren en analyseren van financiële aspecten van projecten, het opstellen van budgetten en prognoses, het identificeren van financiële risico’s en het adviseren van het projectmanagementteam over kostenbeheersing. Daarnaast houdt de projectcontroller toezicht op de naleving van financiële procedures en beleidslijnen, verzamelt en analyseert financiële gegevens, en rapporteert regelmatig over de financiële status van het project aan belanghebbenden. Door actief bij te dragen aan besluitvorming en strategische planning, speelt de projectcontroller een cruciale rol bij het waarborgen van een effectieve financiële en operationele uitvoering van projecten.