Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Hoe volwassen is het risicomanagement bij uw corporatie? Binnen 15 minuten weet u het!

Op 8 april j.l. hebben onze finance professionals Willem Kuipers en Sander van Hoek een inspirerende sessie over risicomanagement gegeven op het Corporatie Live Event. Tientallen medewerkers in verschillende functies van diverse grote en kleinere corporaties hebben in dit onderwerp meer inzichten gekregen.

Belang van risicomanagement

Vanuit het externe toezicht is er groot belang bij een goed opgezet risicomanagementraamwerk. O.a. voor de Aw en het WSW komt dit terug in hun gezamenlijk beoordelingskader. Voor de corporatie zelf duidt het belang van risicomanagement zich in het behalen van de diverse lange en kortetermijndoelstellingen en de samenhang tussen strategische, tactische en operationele risico’s. Daar waar corporaties veelal een start hebben gemaakt of gevorderd zijn met het identificeren van operationele risico’s, zijn de strategische risico’s vaak nog onderbelicht. Terwijl juist deze voortkomen uit de visie en missie van de corporatie en de langetermijndoelstellingen, welke van grote invloed zijn op de risicobereidheid en uitvoering van de operationele activiteiten van de corporatie.

Uniformiteit

Aan de hand van het risico-impactmodel kan worden stilgestaan hoe risico’s kunnen worden gekwantificeerd. Het is hierbij belangrijk tot goede voor de corporatie universele definities van impact en kans te komen om risicomanagement in het geheel van de bedrijfsvoering goed te kunnen beoordelen. Risicomanagement is geen feestje van de controller of risicomanager, maar vooral een feest voor de hele organisatie. De recente aanpassing van het Three Lines of Defense Model van de Institute of Internal Auditors (IIA) naar het Three Lines Model is hier een nadere uitwerking van. In het nieuwe model wordt erop gericht om minder te denken in silo’s, maar juist meer naar onderlinge uitwisseling van kennis en advies om tot een gedegen risicogericht denken te komen.

Zelf aan de slag?

Om u te helpen een goede eigen inschatting te maken van het volwassenheidsniveau van het risicomanagementproces in uw organisatie heeft Hofmeier een nuttige quickscan ontwikkeld. Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u direct een analyse met advies in uw mailbox over hoe uw organisatie scoort op de vlakken operationele activiteiten, systeem, cultuur en soft controls en rapportage en communicatie.

Ga naar de vragenlijst 

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.