Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Waardering I artikel Binnenlands Bestuur I Eric Roels

Veranderingen bij gemeenten gaan zo snel, dat korte termijn politiek op de loer ligt. Een gemeente krijgt pas echt grip op de uitdagingen wanneer er wordt gewerkt vanuit kracht en waardering. Hoe pakt u dat aan? Een praktische invalshoek.

Gemeenten voeren steeds meer taken uit met minder budget. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en keuzes moeten worden gemaakt. Een actueel voorbeeld is de jeugdhulp. De taakoverheveling naar gemeenten gaat gepaard met financiële kortingen terwijl de maatschappelijke vraag toeneemt. Hoe lossen we dit op?

Focus
Om resultaat te boeken, denkt de organisatie vaak vanuit problemen die opgelost moeten worden. Maar door daar de aandacht op te richten, ondervindt u nog meer problemen. De negatieve afwijkingen
staan centraal en daar gaat veel energie aan op. Dat noemen we de ‘probleemfocus’. Het geeft een gevoel van falen, tekortschieten en van frustratie want ‘we doen het weer eens niet goed’!

Versterk wat werkt
We brengen meer beweging te weeg door op een andere manier te kijken naar oplossingen. Door te werken vanuit ‘waardering’ en ons te richten op de positieve afwijkingen of de ‘wensfocus’. Dan ligt de oplossing daar waar het wél goed gaat; complimenten uit de samenleving, projecten die succesvol zijn afgerond en werkplezier van medewerkers. Het ontstane gevoel geeft trots, inspiratie, vertrouwen en positieve waardering. Door van de eigen kracht uit te gaan, ontstaat positieve energie. Zo maakt uw organisatie gebruik van de eigen kwaliteiten en dat bevordert creatief en innovatief denken. Zo zijn oplossingen sneller dichtbij.

Van buiten
Gemeenten zitten in een fase waarin ‘van buiten naar binnen’ wordt gedacht. Het maatschappelijk initiatief wordt gestimuleerd en de gemeentelijke rol – van raad, college en ambtenaren- verandert naar een meer ondersteunende en faciliterende rol. Daarnaast blijven de kaders vanuit beleid en wet- en regelgeving overeind. Deze omslag in denken wordt niet gerealiseerd door de problemen te inventariseren en te analyseren maar door vanuit die waardering te kijken naar uw gemeente en naar anderen.

Het succes
Het succes is afhankelijk van het positieve ketendenken door raad, college en ambtenaren. Niet alleen de ambtenaren gaan aan de slag met de wensfocus. De ruimte krijgen vanuit het college is een randvoorwaarde. Het college moet zich ervan bewust zijn dat anders denken tijd kost en kan leiden tot het maken van fouten. Geef de organisatie de ruimte hiervan te leren. Van de raad wordt de bereidheid gevraagd om ‘meer op de handen te gaan zitten’ en zich te realiseren dat inwoners, bedrijven en instellingen meer invloed en zeggenschap krijgen in hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. De raad wordt daarbij geholpen door vóór de start van projecten -waar sprake is van verschillende belangen- aan te geven hoe de rollen zijn verdeeld. Zo verdwijnen misverstanden en zijn de verwachtingen helder.

De wensfocus leidt tot een kwaliteitsimpuls naar buiten, doordat uw gemeente met een positieve grondhouding en het denken in mogelijkheden beter kan inspelen op de behoeften van haar inwoners. Terug naar ons voorbeeld van de jeugdhulp. Ontdek welke jongeren wél goed zijn geholpen en wat daarvoor is gedaan en nodig is. Richt u daarop, pas dat in de toekomst opnieuw toe en bouw dat uit. Een dergelijke aanpak biedt meer kansen en mogelijkheden om tot (financiële) oplossingen te komen.

Meer weten?
Hofmeier is business partner voor uw organisatievraagstukken die gericht zijn op continuïteit, kwaliteit, transitie en capaciteit. We hebben ruime ervaring in het ontzorgen van bestuurders, CFO’s, management en (business) controllers bij complexe bedrijfsprocessen. Wilt u weten hoe ‘waardering als denkkader’ uw gemeente kan helpen? Neem contact op met drs. Eric Roels, sectormanager en adviseur overheden.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.