Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Veranderingen in de zorg

In 2015 heeft een grote stelselwijziging in de zorg plaats gevonden. De langdurige zorg is grondig herzien. Grote delen van de AWBZ zijn ondergebracht in het gemeentelijk domein. Daarbij gaat het vooral om de ambulante en semimurale begeleiding van kwetsbare burgers: ouderen, mensen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problematiek. Dure zorg voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte (kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige beperking) is ondergebracht in de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Stelselwijziging
Doel van deze hervorming van de AWBZ is het terugdringen van de groeiende kosten en het bevorderen van maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers op de verschillende levensterreinen: wonen, onderwijs, arbeid en vrije tijd. Dat vereist nieuwe concepten, waarin de positie van de burger het uitgangspunt is en niet de (grenzen van de) regelgeving: ‘eerst mensen, dan regels’. Alle zorgaanbieders zullen meer dan ooit bereid moeten zijn tot samenwerking over hun eigen grenzen en domein heen. Zorgprofessionals zijn er niet alleen om de directe patiëntenzorg te leveren, maar ook om hun kennis te delen met anderen: professionals én niet-professionals.

De hervorming van de AWBZ en de decentralisatie van taken naar gemeenten is net gestart. De consequenties zullen voor alle partijen groot zijn. De noodzaak van verregaande strategische keuzes zijn evident: het denken voor de eigen doelgroep en eigen winkel zal plaats moeten maken voor een breder, integraal perspectief. Hofmeier kan u hierbij helpen.

Gegevensverwerking- en uitwisseling in de zorg/ Privacy en AVG
Een andere belangrijke ontwikkeling is de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018. Er worden steeds meer persoonsgegevens verwerkt die, in het kader van zorgverlening en aanverwante diensten, met steeds meer partijen binnen de zorgsector gedeeld worden. Hierdoor neemt het risico op beveiligingsincidenten navenant toe, terwijl de bijbehorende wet- en regelgeving steeds strenger wordt.

Hofmeier helpt zorgaanbieders en andere stakeholders (gemeenten, leveranciers en zorgverzekeraars) met het in kaart brengen van de risico’s en uitdagingen. Tevens kan Hofmeier u helpen bij alle andere aspecten die nodig zijn bij de invoering van de AVG. Ook kan Hofmeier een Privacy Officer leveren.

Wilt u ook weten hoe Hofmeier u snel en effectief kan helpen bij al deze nieuwe ontwikkelingen? Neem dan contact op met Roland Hermans, Sectorleider Public.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.