Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Op de najaarscongressen van Aedes en de VTW is de Governancecode Woningcorporaties 2020 vastgesteld. Ten opzichte van de vorige Governancecode, zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het merendeel van de wijzigingen lijkt een kleine aanpassing. Bij veel corporaties zorgt dit echter wel voor een extra workload, vooral voor de onafhankelijk controller. Denk aan het in kaart brengen van de wijzigingen van de vernieuwde Governancecode 2020 en het in beeld brengen van de noodzakelijke acties voor de corporatie, zodat zij weer volledig voldoet aan de herziene code.

Governancecode

Wat is de Governancecode ook alweer? Het Aedes-lidmaatschap van een corporatie brengt met zich mee dat de corporaties zich committeren aan een code waarin zij laten zien waarvoor zij staan: de waarden en normen waarop zij aangesproken kunnen worden. Elementen die hierin zijn opgenomen gaan onder andere over integriteit, competenties, voorbeeldgedrag en transparantie.

Op de website van Aedes staat uitgebreid beschreven hoe de Governancecode is opgebouwd, hoe deze bepalingen moeten worden toegepast en hoe dit wordt gecontroleerd door Aedes en VTW. “Moeten worden toegepast”,  want de code is niet vrijblijvend. Voor de details verwijs ik naar de website van Aedes waar ook de Governancecode 2020 te downloaden is.

Belangrijkste wijzigingen

De Governancecode is opgebouwd rondom vijf principes. Deze zijn grotendeels ongewijzigd gebleven. Op detailniveau zijn wel nuances aangebracht en/of toevoegingen gedaan. Een aantal onderdelen van de principes zijn gewijzigd van “leg uit” naar “pas toe”, met andere woorden: deze worden nu dwingend voorgeschreven. Vooral de wijzigingen in verantwoording en risicobeheersing voor corporaties hebben de nodige impact en zijn daarom zijn van groot belang. Waar hebben we het dan over? Een voorbeeld:

Principe 2: Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af: Ten opzichte van de vorige versie van de Code is met name de verslaglegging over bij de corporatie ingediende klachten aangescherpt , waarmee zowel intern (RvC) als extern via het jaarverslag verantwoording over de wijze van klachtafhandeling binnen de corporatie wordt afgelegd. Hiervoor geldt voortaan de “pas toe” bepaling.

Principe 5: Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten: In deze versie van de Code is het hebben van een aanbestedingsbeleid waarin de beginselen van aanbesteden worden onderschreven voor de corporaties tot verplichting geworden.

Wat houdt dit voor u in?

In verband met de wijzigingen in de Code, is het voor de corporatie van belang te controleren in hoeverre voldaan wordt aan (met name de nieuwe) bepalingen uit de Code 2020. Eventuele vervolgacties moeten in beeld worden gebracht, en er moet opvolging aan deze acties worden gegeven om te (blijven) voldoen aan de Code.

Praktijk

Wij zien dat het in kaart brengen van de noodzakelijke wijzigingen en het vervolgens voldoen aan de verplichtingen uit de code voor veel corporaties een niet alledaagse exercitie is en bovenop de activiteiten in de toch al goed gevulde agenda komt. Er wordt al snel gedacht, ‘we hebben de stukken aangepast, daarmee is het klaar en is alles op orde’. Dat is bepaald niet het geval, dan begint het echte werk pas! Inmiddels hebben wij hier de nodige ervaring mee opgedaan. Vanuit deze ervaring komen wij graag met u in gesprek. Bent u geïnteresseerd om over dit onderwerp met ons van gedachten te wisselen? Neemt u dan contact op met onze managing Consultant, de heer Wobbe van der Meulen, via telefoonnummer 06-30752767 of per e-mail via w.vandermeulen@hofmeier.nl.

 

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.