Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Ethisch handelen en soft controls

Extra toelichting

Bij corporaties is er de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van integriteit en organisatiecultuur. Ook “het nieuwe werken” (HNW – vanwege Covid -19 kan mede van invloed zijn op de cultuur binnen de organisatie). Hoewel er niet per se indicaties hoeven te zijn van misstanden op het gebied van integriteit en/of ethisch handelen, geeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) in governance gesprekken toch met regelmaat aan dat er organisatie breed meer aandacht besteed moet worden aan de aspecten integriteit / ethisch handelen / bedrijfscultuur.
Mede aanleiding voor deze training is dat (vermeende) integriteitsissues en de mogelijke risico’s in de praktijk nog steeds onvoldoende wordt onderkend. Tijdens deze training spelen wij in op de dagelijkse praktijk en geven wij handvatten hoe daarmee om te gaan (“ best practices”). Belangrijk onderdeel daarbij is dat de deelnemers ook hun eigen ervaringen van de praktijk kunnen delen en zich meer bewust worden hoe daarmee om te gaan.

Programma                      

Blok 1: Begripsbepaling                                                                                                                                     

 • Waar hebben we het precies over
 • Actualiteit
 • Integriteit
 • Soft ControlsBlok 2: Wat is er de afgelopen jaren veranderd?
 • Maatschappelijke veranderingen
 • Veranderingen in de branche
 • Veranderende opvattingen
 • …. maar ook wat is er niet veranderd!

Blok 3: Is uw corporatie fraudeproof?

 • Intern de zaken op orde?
 • Inkoop en aanbesteding, facturatie en betalingen
 • Control en auditing
 • Nevenactiviteiten en belangenverstrengeling

 Blok 4: Voorbeelden uit de praktijk

 • Interactie en discussie

Blok 5: Alert zijn op de omgeving

 • Hoe herken je zaken die niet in de haak zijn
 • Waar moet je rekening mee houden (als je iets aankaart)
 • Hoe kun je elkaar aanspreken?
 • Wat kan er wel en wat kan er niet (meer)

Blok 6: Hoe om te gaan met Integriteit, Good Governance & Soft Controls

 • Good Governance
 • Omgangsvormen
 • Cultuur (houding en gedrag)
 • Met elkaar in gesprek over al het bovenstaande

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor alle medewerkers binnen een corporatie

Deelnemers
6 tot 12 deelnemers

Aanvangsniveau
Deze training is geschikt voor iedereen, ongeacht opleidingsniveau

Doelstellingen            
Door het volgen van deze training bent u zich er meer van bewust wat integer handelen inhoudt, herkent u eerder (mogelijk) niet integere handelingen, leert hoe u ermee om kunt gaan, alsmede hoe elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en hoe u mogelijke risico’s kunt beperken.

Studiebelasting
Aanwezigheid op de cursusdag

Vrijstellingenbeleid
Niet van toepassing

Prijs
675,– per deelnemer incl. lunch (Vrijgesteld van btw)

Studiemateriaal
Voor het volgen van deze training is geen studiemateriaal benodigd

Optioneel
Deze training kan ook op maat in-company gegeven worden. Voor nadere informatie kunt u hierover contact op nemen met Wobbe van de Meulen (06-30752767 / w.vandermeulen@hofmeier.nl)

Trainers
Frans Bovenschen 
Wobbe van der Meulen

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.